Oppdalshistorie

Bind 7 av bygdeboka: Vognillan-Auna

Ola Bjerkås fikk oppdraget med å skrive bind 7 av Gards- og slektshistorie for Oppdal. Boka omfatter gardene fra Vognillan til Auna. Høsten 2016, da det meste av arbeidet med boka var ferdig, ble Bjerkås rammet av sykdom. Arvid Skogseth, som er ansatt for å skrive bind 8 i serien, tok på seg arbeidet med å ferdigstille boka for trykking. Den vil bli lansert 24. november 2017.