Oppdalshistorie

Prosjektoppgaver

Lokalhistorisk kildemateriale kan brukes i mange typer interessante prosjektoppgaver, både i grunnskolen og den videregående skolen. Man slår to fluer i én smekk: Elevene blir fortrolige med å arbeide med digitale kilder og får samtidig innsikt i historien til sitt eget lokalsamfunn. Her følger noen forslag til prosjektoppgaver. Oppgavene egner seg for ungdomsskolen og den videregående skolen.

 

1. Prosjekt om gjennomsnittlig levealder, basert på kirkebøkene
Oppgave: Gå inn i kirkebøkene for Oppdal, og velg Begravde Oppdal 1739–1911. Du søker slik: Velg ”År” i søkefeltet A, ”er lik” i feltet B og skriv året du vil ha i feltet C. Trykk deretter på ”Søk”, og alle begravde for dette året blir listet opp.

Notér alderen for her enkelt avdød i de fem åra 1800–1804 og regn ut gjennomsnittalderen. Gjør deretter det samme for perioden 1900-1904 og sammenlign de to periodene. Sett opp aldersgrupper (for eksempel barn, tenåringer, 20-40 år, 41-60 år og 61 og over) og se hvordan de døde fordeler seg på gruppene.

Prøv å finne forklaringer på utviklingen i levealder som har skjedd i løpet av 1800-tallet. Hva kan være årsakene til den store dødeligheten blant barn og tenåringer før i tiden?

 

2. Prosjekt om døpenavn, basert på kirkebøkene
Oppgave: Gå inn i kirkebøkene for Oppdal og velg Døpte i Oppdal. Du søker slik: Velg ”År” i søkefeltet A, ”er lik” i feltet B og skriv året du vil ha i feltet C. Trykk deretter på ”Søk”, og alle døpte for dette året blir listet opp.

Notér navna til alle døpte i femårsperiodene 1800-04 og 1900-1904. Hva var de mest populære navna i de to periodene? Er det noen døpenavn den gangen som ikke blir brukt i dag?

 

3. Hva døde folk av?
I kirkebøkene tidlig på 1800-tallet er det dødsårsakene oppgitt. Gå inn i kirkebøkene for Oppdal og velg Begravde Oppdal 1739-1911). Du søker slik: Velg ”År” i søkefeltet A, ”er lik” i feltet B og skriv året du vil ha i feltet C. Trykk deretter på ”Søk”, og alle begravde for dette året blir listet opp.

Finn ut hva folk døde av i perioden 1805-12. Hva forteller dødsårsakene om forholdene i Oppdal på denne tiden? Sammenlign med hvordan vi har det i dag!