Oppdalshistorie

Kommunearkivet

Arkivet til Oppdal kommune inneholder svære mengder viktig kildemateriale, fra tidlig på 1700-tallet og fram til i dag. Her finner vi blant annet møteprotokollene til kommunestyret og andre kommunale organer. For en del år siden ble det meste av kommunearkivet (alt materiale fram til 1970-åra) overført til IKA Trøndelag i Arkivsenteret i Kulturbunker Dora i Trondheim. Her kan man få utlånt materiale til bruk på lesesalen. I kommunearkivet befinner det seg også en rekke interessante privatarkiv, blant annet protokoller og kundelister etter gamle forretninger i Oppdal.

Arkivportalen er en felles søketjeneste for norske arkiver. Den er et nyttig hjelpemiddel når man leter etter kilder.