Oppdalshistorie

Folketellinger

De første folketellingene, som ble gjennomført i 1660-åra, var rene manntall. Bare menn og gutter over en viss alder ble registrert. Den første folketellingen som omfattet alle individer, ble foretatt i 1769. Men dette var en ren telling, navna ble ikke registrert. I 1801 gjennomførte man den første folketellingen der innbyggernes navn, bosted, alder og stilling ble registrert. Siden har det vært holdt folketellinger regelmessig med 10 eller 15 års mellomrom.

Manntallene og folketellingene er selvsagt svært viktige kilder for slektsforskere og lokalhistorikere. Noen av tellingene er digitalisert og tilgjengelig på nettet. For Oppdals vedkommende gjelder dette prestemanntallet 1664, som er avskrevet av Ivar Hoel, folketellingene i 1801 (Digitalarkivet), 1815 (avskrevet av datagruppen til Oppdal historielag), 1865 (Digitalarkivet), 1875 (avskrevet av datagruppen til Oppdal historielag), 1891 (Digitalarkivet, avskrevet av Arvid Skogseth), 1900 (Digitalarkivet) og 1910 (Digitalarkivet).