Oppdalshistorie

Oppdalshistorie i bokhandelen

De siste åra har det kommet en rekke bøker som omhandler Oppdals historie og kultur. Du får kjøpt dem i bokhandelen Norli i Domus Oppdal. Her får du også kjøpt årboka Bøgda vår.

 

Oppdag-Oppdal-3_2.gif

Oppdal Oppdal III

Lars Gisnås - 2022

I tredje bindet i serien Oppdag Oppdal presenterer Lars Gisnås hundre nye artikler fra historieserien med samme navn i avisa OPP.

 

Wehrmacht.gif

Wehrmacht i Oppdal. 2255 dager

Lars Gisnås - 2021

Dette er 7. boka til historikeren Lars Gisnås om Oppdal og krigen. Her forteller han om okkupasjonssoldatenes 2255 dager lange opphold i bygda.

 

Bind-8_2.gif

Fra Bjørndalen til Veslstavåa

Arvid Skogseth - 2019

Åttende bindet av Gards- og slektshistorie for Oppdal.

 

Bind-9.gif

Fra Dånnålia til Gisna. Skardalen. Register

Arvid Skogseth - 2020

Niende og siste bindet av Gards- og slektshistorie for Oppdal.

 

Oppdag-Oppdal-2.gif

Oppdag Oppdal II

Lars Gisnås - 2020

I denne oppfølgeren av Oppdag Oppdal fra 2018 finner du nye hundre artikler som Lars Gisnås har skrevet for spalten «Oppdag Oppdal» i avisa OPP.

 

Bker Kongsvold

Kongsvold Fjeldstue – i sansenes rike

Redaksjon: Knut J. og Ellen Nyhus m.fl. - 2019

Praktbok om fjellstua på Kongsvoll – om dens historie og hvordan den drives i dag.

 

Bker samfunnshuset

Lønset Samfunnshus 50 år. 1969–2019

Harald Jære - 2019

Historien om samfunnshuset på Lønset og hva det har betydd for grenda.

 

Bker fascister

Fascister i ei fjellbygd

Lars Gisnås - 2019

Historien om høyrekstremismen i Oppdal - fra mellomkrigstiden til krigsoppgjøret.

 

Oppdag-Oppdal.gif

Oppdag Oppdal

Lars Gisnås - 2018

I denne boka finner du hundre av artiklene som Lars Gisnås har skrevet for spalten «Oppdag Oppdal» i avisa OPP.

 

Bind-7.gif

Fra Vognillan til Auna

Ola Bjerkås - 2017

Sjuende bindet av Gards- og slektshistorie for Oppdal.

 

Brennpunkt

Brennpunkt 1940

Lars Gisnås - 2017

Boka tar for seg de dramatiske vårdagene 1940: det tyske angrepet og de norske styrkenes forsøk på å stoppe en overmektig fiende. Mye nytt bildestoff.

 

Krig i fjellet

Krig i fjellet

Lars Gisnås - 2016

Boka tar for seg dramatiske hendinger siste krigsvinteren i Oppdal.

 

Steinsheim-framside-web.gif

Steinsheim fram i lyset

- 2016

Boka presenterer, med fyldige tekster, 220 bilder fra den store negativsamlingen etter oppdalsfotografen Håkon Steinsheim (1860-1933).

 

Quiz boka

Quiz Oppdal. 1000 spørsmål for hele familien

Lars Gisnås og Per Roar Bekken - 2015

Spørrebok om Oppdal og bygdas historie.

 

Rikar song

Rika'r song du alder fæ

Tore Fagerhaug - 2015

Ei bok om mennesket og forfattaren Inge Krokann.

 

-

 

Framside bygdebok nr 5 web

Auna

Per Odd Volden - 2013

Femte bindet av Gards- og slektshistorie for Oppdal.

 

Bygdebok-6.jpg

Fra Furunes til Vognillan vest

Ola Bjerkås - 2012

Sjette bindet av Gards- og slektshistorie for Oppdal.

 

Krigsbok 1

Oppdal. Krigen

Lars Gisnås - 2011

Første bind av bokverket om Oppdal og krigen handler om kampene og kaoset våren 1940, om nazifisering og terror.

 

Krigsbok 2

Oppdal. Okkupasjonen

Lars Gisnås - 2011

Andre bind tar for seg lokalbefolkningens hverdagsliv, tyskernes strategi, krigsfangene og krigen i fjellet.

 

Krigsbok 3

Oppdal. Oppgjøret

Lars Gisnås - 2011

Tredje bind handler om de russiske eks-fangene, de tyske soldatenes ufrivillige opphold i Oppdal og om straffen som ventet svikerne.

 

Bygdebok 4

Kåsan og Brennan

Per Odd Volden - 2010

Fjerde bindet av Gards- og slektshistorie for Oppdal.

 

Bygdebok 3

Båggåstronda og Spælen

Ola Bjerkås - 2009

Tredje bindet av Gards- og slektshistorie for Oppdal.

 

Spell og dans

Femti år med spell og dans

Tore Fagerhaug m.fl. - 2009

Boka ble utgiftt i forbindelse med femtiårsjubileet til Oppdal spell- og dansarlag i 2009. Den gir et godt innsyn både i lagets historie og i folkemusikkmiljøet i Oppdal.

 

Revyvvisebok 2

Luftslott oppå luftslott

Ingeborg Donali og Tore Viken - 2010

Andre bindet av Revyviser frå Oppdal inneholder 130 viser. 31 av dem er innsunget på en cd som følger boka.

 

Revyvisebok 1

En Jerusalems forstyrrelse

Ingeborg Donali og Tore Viken - 2008

Første bindet av Revyviser frå Oppdal inneholder 116 viser, fra tidlig på 1900-tallet og fram til dagens Haukråk-revyer. 46 av visene er innsunget på to cd-er som følger boka.

 

Moene bok

Det store i det små. Ole Moene 1839–1908

Kjell Haugland - 2008

Boka ble gitt ut til minnemarkeringen for den kjente treskjæreren Ole Moene i 1908.

 

Ordboka

Oppdaling. Ord og uttrykk

Ingeborg Donali - 2007

Ingeborg Donalis ordbok over oppdalsmålet er sann­synligvis den mest omfattende dialektordboka som er utgitt i Norge.

 

Bygdebok 2

Drivdalen

Ola Bjerkås - 2006

Andre bindet av Gards- og slektshistorie for Oppdal.

 

Wilseboka2

Wilse i Oppdal

Lars Gisnås - 2006

Anders Beer Wilse er sannsynligvis Norges mest kjente fotograf gjennom tidene. I denne boka presenterer Lars Gisnås hundre utvalgte Wilse-foto fra Oppdal.

 

Hundreboka

Hundre år i Oppdal

Lars Gisnås - 2004

I "Hundreårsboka" beskriver historikeren Lars Gisnås utviklingen i Oppdal fra 1905, år for år. Boka er på 540 sider i storformat og har mer enn 600 illustrasjoner.

 

Oppdals historie

Oppdals historie. Hovudlinjer og tidsbilde

Kjell Haugland - 2002

Boka gir en beskrivelse av bygdas historie, fra de eldste tider og fram til i dag.

 

Bygdebok 1

Lønset og Storlidalen

Grete Høgset - 2001

Første bindet av Gards- og slektshistorie for Oppdal.

 

Annerledes nu

Anderledes nu, da alt er Nyt.

Ola Bjerkås - 1998

I boka beskriver og analyserer historikeren Ola Bjerkås de store utskiftningsprosessene i Oppdal fra 1860-åra og utover.

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-