Oppdalshistorie

Hjelp til å finne slektsopplysninger

Datagruppa til Oppdal historielag la i 1990-åra inn på data Oppdals kirkebøker for åra 1739–1911. Siden er alle personopplysningene – det dreier seg om flere titusen – lagt inn i dataprogrammet FAMREK og koblet sammen etter familieforhold. Dermed kan man sette opp slektslister.

Det er Odd Magne Mellemseter som administrerer FAMREK-basen i dag. Han har lagt inn et stort antall personopplysninger fra forskjellige kilder i tillegg til materialet fra kirkebøkene. FAMREK-basen har nå opplysninger om svært mange av menneskene som har levd i Oppdal siden 1739 og deres slektsforhold.

Dersom du har spørsmål om din slekt i Oppdal, er det gode sjanser for at Odd Magne kan hjelpe deg. Ta gjerne kontakt!