Oppdalshistorie

Bygdebokprosjekter

I tiden rundt 1930 ble det tatt initiativ til å få skrevet en bygdebok for Oppdal, med Inge Mull som forfatter. Av forskjellige grunner ble prosjektet aldri fullført. Da krigen kom i 1940, bestemte man seg for å trykke det som til da var skrevet. Langt senere, i 2002, ble dette materialet (144 boksider) innbundet og lagt ut for salg som Inge Mull m.fl.: En uferdig bygdehistorie for Oppdal. Her finner man blant annet kapitler om Oppdals geologi og fortidsfunn – og om folkeslaget. Heftet får man kjøpt i Servicetorget på Rådhuset.

Rundt 1990 ble arbeidet for å få skrevet en bygdebok tatt opp igjen, og en arbeidsgruppe med representanter for Oppdal kommune og Oppdal historielag utarbeidet et forprosjekt i 1992. I 1996 ble Grete Høgset ansatt av Oppdal kommune for å skrive første bindet av bygdeboka, og i 2001 forelå Lønset og Storlidalen. To år senere ble Ola Bjerkås engasjert til å skrive neste bindet. Drivdalen forelå i 2006 og omhandler garder og slekter i Drivdalen, fra Ålma/Mjøen opp til Kongsvoll og videre nedover vestsiden av dalen til Skrea. Siden har Bjerkås skrevet tre nye bind av bygdeboka: Båggåstronda og Spælen (2009, bind 3), Fra Furunes til Vognillan vest (2012, bind 6) og Fra Vognillan til Auna (2017, bind 7).

I 2007 ble Per Odd Volden engasjert av kommunen til å delta i bygdebokprosjektet for å skrive om folk og bebyggelse i sentrumsområdet på Auna. Den første boka, Kåsan og Brennan, kom våren 2010. Den er bind nummer fire i bygdebokserien. Andre boka, Auna - nummer fem i serien, kom i november 2013.

De to siste bøkene i bygdebokprosjektet, bind åtte og ni, omfatter garder og slekter fra Bjørndalen til Gisna. Forfatteren, Arvid Skogseth, begynte med arbeidet høsten 2016, og den første av de to bøkene, Fra Bjørndalen til Veslstavåa, ble lansert i november 2019. Siste bindet i serien, Fra Dånnålia til Gisna. Skardalen, ble lansert 26. juni 2020.  Dette bindet inneholder også navneregister for hele bokserien.

Bygdebøkene får du kjøpt på Servicetorget i Rådhuset og i bokhandelen Norli i Domus Oppdal.