Oppdalshistorie

Raulåna

Raulåna ved kirken på Vang ble bygd etter initiativ av presten i midten av 1670-åra. Huset skulle først og fremst tjene som overnattingssted for «finere folk» som dro over Dovrefjell. Her har flere konger overnattet på Kongesalen. I senere tid ble Raulåna brukt blant annet som ungdomshus og som møtelokale for lokale styringsorganer. Nå er huset restaurert og har status som fredet bygning.

Du finner stoff om Raulåna i litteraturoversynet og registrene til Bøgda vår. For dem som ønsker en rask innføring, har vi lagt ut en pdf-versjon av kapitlet om Raulåna i Kjell Haugland: Oppdals historie (2002).

 

Da Raulåna ble restaurert i 1990-åra av eksperter fra Riksantikvaren, valgte man å la de forskjellige rommene representere hver sin tid og stil. Kammeret står slik det gjorde på slutten av 1600-tallet, med frodig barokkdekor på tømmerveggene, mens Herresalen er restaurert tilbake til tiden tidlig på 1900-tallet, da Raulåna fungerte som ungdomshus. – Døra inn til Kongesalen er trolig eldre enn Raulåna. Den er i renessansestil og har kanskje vært brukt i middelalderkirken som stod på Vang fram til midten av 1600-tallet.

Raul__na_montasje.jpg